vineri, 19 octombrie 2012

INVOCAREA SINELUI DIVIN
Invocarea Sinelui Divin ca să deschidem portalurile divine

Sine divin deschide-mi portalul bucuriei!
Să primesc toate bucuriile date în această viaţă hărăzită.
Sine divin deschide-mi portalul recunoştinţei sufletului meu!
Mulţumesc pentru tot ce sunt, tot ce am primit şi toată viaţa mea,
Sine divin activează cu iubirea ta  scutul protecţiei sufletului meu.
Sine divin deschide-mi portalul înţelepciunii şi discernământului!
Sine divin deschide-mi portalul armoniei, păcii şi liniştii!
Sine divin deschide-mi portalul binecuvântării şi iertării!
Acum şi aici dă-mi  puterea de a ierta orice nedreptate.
Sine divin deschide-mi portalul carierei/profesiei mele!
Să-mi împlinesc menirea divină, să fiu de folos lumii.
Sine divin deschide-mi portalul curajului divin!
Să pot  deveni un învingător în tot ce întreprind.
Acum  Sine divin îmbracă-mă cu sferele tale aurii!
Lumina aurie mă pătrunde, mă învăluie şi mă cuprinde!
Lumina aurie mă curăţeşte, mă transfigurează şi mă eliberează!
Te rog cu iubirea Ta, Sine divin deschide-mi portalul luminii!
Acum şi aici mi se deschid cele mai luminoase căi spirituale,
Păşind pe flori de lumină împreună cu maeştrii luminii şi iubirii,
În triunghiul de energie al Mariei Magdalena, Isis şi al Sarei,
Unde  primesc cele trei taine: frumuseţea, tinereţea şi  iubirea.
Sine divin deschide-mi portalul iubirii să iubesc pur-necondiţionat!
Păşind pe florile iubirii împreună cu sufletul pereche, primind iubirea,
Acum în Triunghiul iubirii de sine – încrederii de sine – iertării de sine:
Iubire (Maica Divină Maria) - Încredere (Tatãl Divin) - Iertare(Fiul Iisus)
Sine divin deschide-mi portalul frumuseţii, să fiu frumos trupeşte/sufleteşte!
Sine divin deschide-mi portalul tinereţii, să fiu vital, tânăr şi  puternic!
Sine divin deschide-mi portalul comuniunii, să pot auzi muzica celestă.
Acum şi aici simt cum pulsează inima divină în mine.

Pace şi iubire!

Preluata din cartea „TERAPIA SUFLETULUI PRIN IUBIRE” –  Autoare NORI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu